Cartes de serveis

Què és una carta de serveis?

Les cartes de serveis són documents públics mitjançant els quals s'informa la ciutadania dels serveis públics que s'ofereixen, tant d'abast intern com extern, així com, de les condicions d'accés, els compromisos de qualitat adquirits, i els drets i deures que tenen els ciutadans en qualitat d'usuaris de les prestacions municipals.

Anualment, totes elles són avaluades i revisades, ja que constitueixen un instrument viu, sotmès a un seguiment i avaluació periòdica i transparent. Són també una eina de gestió, ja que implica respondre millor a les necessitats i expectatives de les persones usuàries del servei i permet manifestar el seu rendiment i eficàcia públicament.

Finalitat de les cartes de serveis:

  • Apropar l'administració a la ciutadania.
  • Informar dels serveis que presta l'Ajuntament de Calafell.
  • Treballar per garantir a la ciutadania el dret a una bona administració establint un nivell adequat de qualitat dels serveis i controlant el seu manteniment.


A qui van dirigides?

L’Ajuntament de Calafell es una institució que dona servei a la ciutadania, pel que les seves gestions s’orienten a la satisfacció de les seves necessitats i expectatives. Per aquest motiu, les cartes de serveis bàsicament s'adrecen als usuaris dels serveis.

Totes les cartes de serveis presenten la mateixa estructura:

  • Presentacióo
  • Descripció dels Serveis
  • Compromis dels Serveis
  • A qui ens adrecem?
  • Contacte (adreces, telèfons i horaris)
  • Compliment dels compromisos - Indicadors

Compliment dels compromisos

A partir de l'any 2022 s'anirà informant dels resultats obtinguts a partir dels indicadors implementats.

Cartes de serveis