Mocions

Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana, amb les adhesions dels grups municpals de Cs, Sumem+Junts i UAM, i amb una esmena a la totalitat del grup municipal del PSC, a favor de millorar l'actual pla de mobilitat del nucli antic de Cala (PDF, 85.35 KB)

Presentada al ple 15/09/2022 | Aprovada

El Ple de la Corporació, atesa la moció proposada i amb l’aprovació de l’esmena a la totalitat, amb 12 vots a favor: 9 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago, 1 de la regidora d’ECP-ECG, 1 del regidor no adscrit, senyor Javier Álvarez Laperal, 6 vots en contra: 2 dels regidors/es d’ERC, 1 del regidor de Cs, 2 dels regidors/es de Sumem+Junts i 1 de la regidora d’UAM, adopta el següent acord:

  1. Generar el debat i els espais de participació oportuns, on tots els veïns de cada nucli puguin dir la seva i participar amb propostes de millora d’aquests plans.
  2. Fer difusió en xarxes socials i la web municipal, per tal de què tothom pugui participar i dir la seva.
  3. Consensuar amb els consells participatius totes les propostes del PMUS i les que puguin sorgir dels processos participatius

Presentada per: Cs, ERC, Sumem+, UAM

Vots a favor: 12
Vots en contra: 6

Moció d'adhesió al Manifest de municipis afectats pel projecte de construcció de proteccions acústiques resultant dels plans d’acció contra el soroll. Fases I i II. àrea núm. 3 zona est. Barcelona i Tarragona (PDF, 219.29 KB)

Presentada al ple 21/10/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació atesa la moció proposada i per unanimitat dels membres presents aprova la moció.

Presentada per: CUP, Cs, ECP-ECG, ERC, PSC, No adscrits/es, Sumem+, UAM

Moció que presenta el grup municipal En Comú Podem Calafell, amb l’adhesió dels grups municipals de Ciutadans, Esquerra Republicana i el regidor no adscrit,per a l'impuls d'un pla de xoc sobre la salut mental a Catalunya (PDF, 161.29 KB)

Presentada al ple 17/06/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació, atesa la moció proposada i per unanimitat dels membres presents, aprova íntegrament la moció.

Presentada per: Cs, ECP-ECG, ERC, No adscrits/es

Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana, amb les adhesions dels grups municipals de Sumem+Junts, UAM i Ciutadans, per garantir la mobilitat al Baix Penedès mentre es fan les obres de millora de la C31 (PDF, 111.25 KB)

Presentada al ple 15/04/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació,  per unanimitat de la totalitat dels regidors/es presents, aprova íntegrament la moció presentada pel grup municipal d’ERC, amb les adhesions dels grups municipals de Sumem+Junts, UAM i Ciutadans, per garantir la mobilitat al Baix Penedès mentre es fan les obres de millora de la C31.

Presentada per: Cs, ERC, Sumem+, UAM

Vots a favor: 20
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

Moció que presenta PSC, amb les adhesions dels grups municipals Partit Popular, En Comú Podem, Sumem+Junts i Unió i Alternativa Municipal, sobre la proposta d'ampliació de la franja d'obertura dels comerços de Calafell establerta per part del Procicat (PDF, 133.7 KB)

Presentada al ple 11/02/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 16 vots a favor: 9 dels regidors/es del grup municipal del PSC, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’ECP-ECG, 1 de la regidora d’UAM, 1 del regidor de Cs, 2 dels regidors/es de Sumem+Junts i 1 del regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Laperal i amb 5 abstencions: 3 dels regidors/es d’ERC i 2 dels regidors/es de la Cup, aprova la moció.

Presentada per: Cs, ECP-ECG, PSC, Sumem+, UAM

Vots a favor: 16
Abstencions: 5

Moció d’alcaldia, amb l’adhesió de tots els grups, de suport al Grup de Coordinació de Calafell de la Plataforma Volem La Jornada Contínua a Catalunya per donar l’opció als pares a escollir la jornada als centres educatius d’infantil i primària (PDF, 181.94 KB)

Presentada al ple 11/02/2021 | Aprovada

Moció d’alcaldia de l’Ajuntament de Calafell, amb l’adhesió dels grups municipals del PSC, ECP-ECG, PP, Sumem+Junts, UAM, Cs, ERC, la CUP i el regidor no adscrit, de suport al Grup de Coordinació de Calafell de la Plataforma Volem La Jornada Contínua a Catalunya per donar l’opció als pares a escollir la jornada als centres educatius d’infantil i primària de Calafell. El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els regidors/es dels grups municipals, aprova la moció.

Presentada per: CUP, Cs, ECP-ECG, ERC, PSC, No adscrits/es, Sumem+, UAM

Vots a favor: 21

Moció de suport al gremi de bars, restauració, centres d'estètica i altres sectors afectats de Calafell davant les mesures adoptades pel govern de la Generalitat i de creació d'ajudes econòmiques per a aquests sectors (PDF, 114.22 KB)

Presentada al ple 12/11/2020 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria de 9 vots a favor: 8 dels regidors/es del PSC i 1 de la regidora del PP, i amb 11 abstencions: 1 del regidor de Cs, 3 dels regidors/es d’ERC, 2 dels regidors/es de SUMEM+JUNTS, 2 dels regidors/es de la CUP, 1 de la regidora d’UAM, 1 de la regidora d’ECP-ECG i 1 del regidor no adscrit senyor Javier Àlvarez Laperal, aprova la moció presentada pel grup de Cs i amb incorporació d'una esmena del grup del PP al conjunt de la moció.

Presentada per: Cs

Vots a favor: 9
Abstencions: 11

Moció conjunta dels grups municipals a l'Ajuntament de Calafell donant suport a les treballadores i els treballadors de l'empresa Glass Saint-Gobain de l'Arboç (PDF, 90.83 KB)

Presentada al ple 08/10/2020 | Aprovada

El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els regidors/es dels grups municipals, adopten el següent acord: Donar ple suport a l'empresa i als treballadors i treballadores, per trobar conjuntament una solució en benefici de tots, sent coneixedors de l'actual moment del mercat de la construcció i de l'automòbil, com també de la problemàtica ja esmentada en el cas del tancament definitiu d'aquestes instal·lacions.

Presentada per: CUP, Cs, ECP-ECG, ERC, PSC, No adscrits/es, Sumem+

Vots a favor: 21

Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per a preservar i fer efectiva la conciliació laboral i reducció de la bretxa salarial en la situacióprovocada per la crisis de la COVID-19 (PDF, 127.47 KB)

Presentada al ple 11/06/2020 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 16 vots a favor: 9 dels regidors/es del PSC, 1 del regidors de Cs, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’UAM, 1 de la regidora d’ECP-ECG, 2 dels regidors/es de Sumem+Junts i 1 del regidor no adscrit Sr. Javier Álvarez Laperal i amb 5 abstencions: 3 dels regidors/es d’ERC i 2 dels regidors/es de la CUP, aprova íntegrament la moció.

Presentada per: Cs

Vots a favor: 16
Abstencions: 5

Moció d’adhesió al manifest dels alcaldes i les alcaldesses del Baix Penedès per impulsar socioeconòmicament la nostra comarca (PDF, 99.61 KB)

Presentada al ple 14/05/2020 | Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat de la totalitat dels seus membres, adopta el següent acord: Adherir-se a la totalitat del manifest dels Alcaldes i les Alcaldesses del Baix Penedès per impulsar socioeconòmicament la nostra comarca.

Presentada per: Cs, ECP-ECG, ERC, PSC, No adscrits/es, Sumem+, UAM

Vots a favor: 21

Moció que presenten conjuntament tots els grups per adherir-se al decàleg per a la recuperació socioeconómica dels municipis de Catalunya (PDF, 536.59 KB)

Presentada al ple 23/04/2020 | Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció i per unanimitat acorda aprovar íntegrament la moció que presenten conjuntament tots els grups municipals de l’Ajuntament de Calafell.

Presentada per: CUP, Cs, ECP-ECG, ERC, PSC, Sumem+, UAM

Moció presentada pels grups municipals del PSC, PP, ECP-ECG, UAM, SUMEM+, Cs i ERC, per la mobilitat al Penedès Marítim (PDF, 93.75 KB)

Presentada al ple 13/02/2020 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres amb 20 vots a favor: 9 dels regidors/es del PSC, 3 dels regidors/es d’ ERC, 2 dels regidors de Cs, 2 dels regidors/es de SUMEM+, 2 dels regidors/es de la CUP, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’ ECP-ECG, no estant present en la votació la regidora d’UAM, acorda aprovar integrament la moció.

Presentada per: Cs, ECP-ECG, ERC, PSC, Sumem+, UAM

Vots a favor: 20

Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans en suport als òrgans constitucionals i per instar a l'actual Govern d'Espanya a no realitzar concessions als grups independentistes (PDF, 113.19 KB)

Presentada al ple 23/01/2020 | Desestimada

El Ple de la corporació amb 18 vots en contra: 9 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora d’UAM i 1 de la regidora d’ ECP-ECG, 3 dels regidors/es d’ERC, 2 dels regidors/es de Sumem+ i 2 dels regidors/es de la CUP i amb 3 vots a favor 2 dels regidors de Cs i 1 de la regidora del PP, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: Cs

Vots a favor: 3
Vots en contra: 18

Moció presentada pels grups municipals de C’s, PP, Sumem+Junts, ERC i la CUP per la protecció i recuperació de les espècies marines al litoral de Calafell mitjançant la col·locació de biòtops caracteritzats i estructures reciclades (PDF, 220.88 KB)

Presentada al ple 14/11/2019 | Aprovada

El Ple de la Corporació de conformitat amb la moció presentada i per unanimitat; acorda aprovar íntegrament la moció.

Presentada per: CUP, Cs, ERC, Sumem+

Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans, de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia (PDF, 140.82 KB)

Presentada al ple 17/10/2019 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres amb 11 vots en contra: 9 dels regidors del PSC, 1 de la regidora d’UAM i 1 de la regidora d’En Comú Podem i amb 3 vots a favor: 2 dels regidors de C’s i 1 de la regidora del PP; acorda no aprovar la moció.

Presentada per: Cs

Vots a favor: 3
Vots en contra: 11

Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Calafell, per la lluita contra el “top manta” (PDF, 100.36 KB)

Presentada al ple 12/09/2019 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 13 vots en contra: 9 dels regidors del PSC, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’En Comú Podem, 2 dels regidors de la CUP, amb 3 vots a favor: 2 dels regidors de C's, 1 de la regidora d’UAM i amb 5 abstencions: 3 dels regidors d’ERC i 2 dels regidors de S+Junts, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: Cs

Vots a favor: 3
Vots en contra: 13
Abstencions: 5

Moción del grupo municipal de Ciutadans (Cs) en el Ayuntamiento de Calafell para la creación de una mesa de trabajo del comercio local de Calafell (PDF, 94.76 KB)

Presentada al ple 12/09/2019 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria simple del nombre legal de membres, amb 11 vots en contra: 9 dels regidors del PSC, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’En Comú Podem, amb 2 vots a favor dels regidors de C's i amb 8 abstencions: 3 dels regidors d’ERC, 2 dels regidors de S+Junts, 2 dels regidors de la CUP i 1 de la regidora d'UAM, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: Cs

Vots a favor: 2
Vots en contra: 11
Abstencions: 8

Moció del grup municipal de C's a l'Ajuntament de Calafell de rebuig de la impunitat i l'indult als encausats pel cop a la democràcia a Catalunya dels mesos de setembre i octubre de 2018 (PDF, 94.65 KB)

Presentada al ple 04/02/2019 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 13 vots en contra: 2 dels membres d’UAM, 6 dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC, 2 dels membres de la CUP, i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra, amb 3 vots a favor: 2 dels membres del PPC i 1 dels membre de C’s i amb 4 abstencions del membres del PSC, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: Cs

Moció que presenta el grup municipal de C's a l'Ajuntament de Calafell para la prevención de accidentes e incendios en las viviendas de Calafell conectadas ilegalmente a la red eléctrica (PDF, 102.79 KB)

Presentada al ple 04/02/2019 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 17 vots en contra: 4 dels membres del PSC, 2 dels membres d’UAM, 6 dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC, 2 dels membres de la CUP, i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra, amb 3 vots a favor: 2 dels membres del PPC i 1 dels membre de C’s acorda no aprovar la moció.

Presentada per: Cs

Moció per a l’elaboració d’un pla especial que reguli la implantació de cases d’apostes i la prevenció a l’addicció al joc de menors (PDF, 100.4 KB)

Presentada al ple 07/01/2019 | Desestimada

El Ple de la Corporació amb 12 vots en contra: 5 dels membres del PSC, 2 dels membres d’UAM, 2 dels membres d’ERC, 2 dels membres de la CUP i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra i amb 3 vots a favor: 2 dels membres del PPC i 1 del regidor de C’s i amb 5 abstencions dels membres de CiU, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: Cs

Moció per l'estudi de la ubicació d'una residència per grans discapacitats al municipi de Calafell (PDF, 122.3 KB)

Presentada al ple 03/12/2018 | Aprovada

Aprovada per unanimitat de tots els membres que constitueixen quòrum suficient per la majoria legal.

Presentada per: Cs

Moció conjunta de tots els grups polítics municipals per donar suport a la Plataforma Cap Nen Sense Bus (PDF, 97.38 KB)

Presentada al ple 05/11/2018 | Aprovada

Aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres i per unanimitat.

Presentada per: CUP, Cs, ERC, PSC, UAM

Moción que presenta el grupo municipal de C's para la accesibilidad universal en parques infantiles y en materia de patrimonio cultural y deportivo del municipio de Calafell (PDF, 118.65 KB)

Presentada al ple 05/11/2018 | Aprovada

Aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres i per unanimitat.

Presentada per: Cs

Moció de condemna de tota la violència a Catalunya i per la convivència i el respecte entre tota la ciutadania (PDF, 102.22 KB)

Presentada al ple 01/10/2018 | Desestimada

El Ple de la Corporació, per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 13 vots en contra: 2 dels membres d’UAM, 6 dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC, 2 dels membres de la CUP i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra, amb 3 vots a favor: 2 dels membres del PPC, 1 del membre de C’s i 5 abstencions dels membres del PSC, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: Cs

Moció conjunta de tots els grups municipals sobre mesures de protecció als guarda-raïls de la TV-2126 i la C-31 (PDF, 93.17 KB)

Presentada al ple 03/09/2018 | Aprovada

Aprovada per unanimitat.

Presentada per: CUP, Cs, ERC, PSC, UAM

Moción que presenta el grupo municipal Ciutadans-Ciudadanos para impulsar la formación en reanimación cardiopulmonar en los centros educativos de Calafell. Adhesión a la declaración "Kids Save Lives" (PDF, 103.63 KB)

Presentada al ple 07/05/2018 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria simple del nombre legal de membres, amb 10 vots en contra 5 del regidors dels PSC, 2 dels regidors d’UAM, 2 dels regidors d’ERC i 1 vot del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra, 5 vots a favor : 2 dels regidors del PPC, 2 dels regidors de la CUP i 1 del regidor de C’s i amb 6 abstencions dels regidors de CIU, acorda no aprovar la moció.

Presentada per: Cs

Moció que presenta el grup municipal Ciutadans-Ciudadanos per a la garantía de la seguretat i convivència ciutadanes front a la ocupació il·legal (PDF, 99.8 KB)

Presentada al ple 09/04/2018 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 14 vots en contra: 5 dels membres del PSC, 2 dels membres del PPC, 2 dels membres d’UAM, 2 dels membres d’ERC, 2 dels membres de la CUP i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra, amb 1 vot a favor del membre de C’s i amb 6 abstencions dels membres de CIU, no aprova la moció presentada.

Presentada per: Cs

Moció del grup municipal Ciutadans per la millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat (PDF, 117.9 KB)

Presentada al ple 04/12/2017 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 17 vots en contra: 5 dels membres del PSC, 2 dels membres d’UAM, 6 dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC, 1 del membre de la CUP, 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra amb 1 vot a favor del regidor del grup municipal C’s i amb 2 abstencions dels membres del PPC no aprova aquesta moció.

Presentada per: Cs

Moció en defensa dels funcionaris i treballadors públics municipals (PDF, 215.21 KB)

Presentada al ple 05/10/2017 | Desestimada

Presentada per: Cs

Moció del grup municipal de C's sobre l'ensenyament trilingüe a Catalunya (PDF, 369.99 KB)

Presentada al ple 01/08/2017 | Desestimada

Presentada per: Cs

Moció per a la modificació de la situació dels centres escolars precaris (PDF, 215.59 KB)

Presentada al ple 01/08/2017 | Desestimada

Presentada per: Cs

Moció en suport a la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) (PDF, 72.11 KB)

Presentada al ple 05/06/2017 | Aprovada

Presentada per: CUP, Cs, ERC, PSC, UAM

Moció presentada pel grup municipal C's per sol·licitar la baixa de l'Ajuntament de Calafell de l'Associació de Municipis per a la Independència (AMI) (PDF, 111.71 KB)

Presentada al ple 06/03/2017 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 17 vots en contra: 5 membres del PSC, 2 membres d’UAM, 5 membres de CIU, 2 membres d’ERC 2 membres de la CUP i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra i amb 4 vots a favor: 2 dels membres del PPC i 1 de C’s acorda no aprovar aquesta moció.

Presentada per: Cs

Moció que presenta C’s per facilitar la reclamació i la devolució de les quantitats en concepte de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) als contribuents que no hagin obtingut cap benefici en la transmissió (PDF, 113.01 KB)

Presentada al ple 06/03/2017 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 10 vots en contra: 5 membres del PSC, 2 membres d’UAM, 2 de ERC i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra, 4 vots a favor: 2 membres del PP i 1 de C’s i l’abstenció de 7 vots: 5 membres de CIU i 2 membres de la CUP acorda no aprovar aquesta moció.

Presentada per: Cs

Moció per l'estudi i anàlisi de viabilitat d'asfaltat del "Camí de Montmar" (PDF, 213.12 KB)

Presentada al ple 06/06/2016 | Desestimada

Presentada per: Cs

Moció del grup municipal de C's sobre protocol educatiu contra la transfòbia (PDF, 2.28 MB)

Presentada al ple 07/03/2016 | Desestimada

Presentada per: Cs

Moció de tots els grups municipals de suport a l'acollida de població refugiada (PDF, 83.45 KB)

Presentada al ple 20/10/2015 | Aprovada

Presentada per: CUP, Cs, ERC, PSC, UAM

Més informació

 


Tots els grups municipals tenen un espai al magazín Calafell Matí de Calafell Ràdio anomenat Portaveus. S'emet cada dimecres a les 9.30 h. També el podeu escoltar a la ràdio a la carta entrant a qualsevol dels podcasts de dimecres.