Mocions presentades

Les mocions són propostes d'acords que presenten els grups municipals que formen el consistori municipal per tal que les aprovi el Ple.

Moció que presenta el grup municipal d’ERC per modificar la ordenança reguladora de l’Impost sobre bens immobles i augmentar la bonificació per la realització d’obres que fomentin l’estalvi energètic (PDF, 117.67 KB)

Presentada al ple 15/09/2022 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 12 vots en contra: 8 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago, 1 de la regidora d’UAM i 1 de la regidora d’ECP-ECG, 1 del regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Laperal i amb 3 vots a favor: 2 dels regidors/es d’ ERC, 1 del regidor de Cs i amb 4 abstencions: 2 regidors/es de SUMEM+ i 2 dels regidors/es de la CUP, no aprova la moció.

Presentada per: ERC

Vots a favor: 3
Vots en contra: 12
Abstencions: 4

Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana, amb les adhesions dels grups municpals de Cs, Sumem+Junts i UAM, i amb una esmena a la totalitat del grup municipal del PSC, a favor de millorar l'actual pla de mobilitat del nucli antic de Cala (PDF, 85.35 KB)

Presentada al ple 15/09/2022 | Aprovada

El Ple de la Corporació, atesa la moció proposada i amb l’aprovació de l’esmena a la totalitat, amb 12 vots a favor: 9 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago, 1 de la regidora d’ECP-ECG, 1 del regidor no adscrit, senyor Javier Álvarez Laperal, 6 vots en contra: 2 dels regidors/es d’ERC, 1 del regidor de Cs, 2 dels regidors/es de Sumem+Junts i 1 de la regidora d’UAM, adopta el següent acord:

  1. Generar el debat i els espais de participació oportuns, on tots els veïns de cada nucli puguin dir la seva i participar amb propostes de millora d’aquests plans.
  2. Fer difusió en xarxes socials i la web municipal, per tal de què tothom pugui participar i dir la seva.
  3. Consensuar amb els consells participatius totes les propostes del PMUS i les que puguin sorgir dels processos participatius

Presentada per: ERC, UAM

Vots a favor: 12
Vots en contra: 6

Moció presentada pel grup municipal de la CUP, amb l’adhesió del grup municipal de Sumem+Junts, “ A Calafell en català, no t’excusis” (PDF, 76.42 KB)

Presentada al ple 17/02/2022 | Desestimada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 11 vots en contra: 8 dels regidors/es del PSC, 1 del regidor de Cs, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago i 1 del regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Laperal, amb 6 vots a favor: 2 dels regidors/es d’ERC, 2 dels regidors/es de SUMEM+JUNTS i 2 dels regidors/es de la CUP i amb 2 abstencions: 1 de la regidora d’UAM i 1 de la regidora d’ECP-ECG, no aprova la moció que presenta el grup municipal de la CUP, amb l’adhesió del grup municipal de Sumem+Junts, “ A Calafell en català, no t’excusis” moció en defensa de la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el català.

Presentada per: CUP

Vots a favor: 6
Vots en contra: 11
Abstencions: 2

Moció presentada pel grup municipal de la CUP, amb les adhesions dels grups municipals d’ERC i SUMEM+JUNTS, per elaborar un protocol davant d’agressions masclistes (PDF, 242.32 KB)

Presentada al ple 18/11/2021 | Aprovada

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 18 vots a favor: 8 dels regidors/es del PSC, 1 de la regidora d’UAM, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago, 1 de la regidora d’EN COMÚ PODEM, 3 dels regidors/es d’ERC, 2 dels regidors/es de SUMEM+JUNTS, 2 dels regidors/es de la CUP-AMUNT i amb 2 abstencions: 1 del regidor de Cs i 1 del regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Lapera, aprova la moció.

Presentada per: CUP, ERC

Vots a favor: 18
Abstencions: 2