Comissions informatives

Les comissions informatives tenen com a funció l’estudi, informe, preparació i consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a decisió del Ple de l’ajuntament o de la Junta de Govern Local quan aquesta actua amb competències delegades del ple.

Les comissions informatives poden ser ordinàries o especials i tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seus membres. Malgrat això és el Ple el que determina el nombre de membres de les comissions informatives que correspon a cada grup municipal. Es reuneixen, en sessions ordinàries, mensualment el dilluns d’aquella setmana en la que se celebri el Ple ordinari, a partir de les 9 hores.

Per al present mandat, l’Ajuntament de Calafell ha constituït les comissions informatives següents:

 • Comissió Informativa de Drets socials i Govern obert
  Presidència: Sra. Maria Elena Rubio Pérez
  Suplent: Sra. Manal El Mesmoudi Beleghar Sousi

 • Comissió Informativa d’Estratègia urbana
  Presidència: Sr. Miguel Ángel Perín Tienda
  Suplent: Sr. Aron Marcos Fernández

 • Comissió Informativa d’Organització interna i Seguretat
  Presidència: Sr. Francisco Javier Estepa Ocaña
  Suplent: Sr. Joan Carles Guasch Serrano

 • Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat
  Presidència: Sra. Mònica Trepat Saura
  Suplent: Sra. Maria Lluïsa Lastra Flores