Pla d'Acció Municipal (PAM)

El Pla d'Acció Municipal (a partir d'ara PAM) és el full de ruta que relaciona i prioritza els objectius, les línies estratègiques i les accions que l'Ajuntament es compromet a dur a terme durant el període 2019-2023 i 2023-2027.

El conjunt d'accions s'ha dissenyat per a ser materialitzades durant aquest mandat polític i pretenen aconseguir un objectiu: fer canvis en la ciutat que facilitin una millor qualitat de vida als veïns i veïnes, fent un Calafell amable, equitatiu i solidari.

En el mandat anterior, es va aprovar un nou Reglament de Participació Ciutadana que obliga al Govern sortit de les eleccions municipals del 2019 a elaborar un PAM i a portar-lo a debat en el Consell Ciutadà.

Aquest PAM ha de ser conegut, debatut i pot ser modificat i alterat a proposta del Consell Ciutadà, sempre que es consensuïn les accions a modificar. Per tant, aquest és el primer cop que Calafell tindrà un PAM i podrà portar-se a terme amb la participació ciutadana deis diferents Consells de Participació.

No hi ha hagut un procés previ, des de l'ajuntament, per a l'elaboració del PAM, ja que no havia estat possible fins ara. Per tant, el PAM l'ha dissenyat l'equip de govern, format pel Grup Municipal Socialista. No obstant això, aquest PAM surt del programa electoral del PSC, qui va rebre el suport majoritari a les urnes, fet que legitima la validació de les propostes que hi conté. Però aquest programa electoral va ser fet amb participació ciutadana, en un procés anomenat Calafell25x25 que es va iniciar en el 2014 i va ser actualitzat a finals del 2018. Aquest procés establia un full de ruta fins al 2025, amb 25 propostes que van prioritzar els veïns i veïnes, a través d'enquestes al carrer.

El 2014 van ser prop de quatre-cents veïns i veïnes que van poder participar. En el 2018, han estat uns dos-cents qui han pogut opinar i decidir aquelles accions que calia revisar. Per tant, tot i que l'elaboració d'aquest PAM no ha tingut un procés participatiu impulsat per l'ajuntament, sí que prové d'un procés participatiu previ i d'unes eleccions municipals que han servit per a legitimar la seva vigència.

La creació de la nova regidoria de Participació Ciutadana, així com la constitució dels diferents consells de participació, al final del passat mandat, facilitaran el seguiment de les accions, el debat i l'alteració, o no, de les mateixes. Per tant, el PAM serà una bona eina per a la Participació Ciutadana i per a fer que els veïns i veïnes entenguin la necessitat de la programació de les actuacions, en l'administració pública.