Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius

L'Ajuntament de Calafell està realitzant un important esforç per dotar al seu municipi de les infraestructures i equipaments necessaris per millorar els serveis que necessiten els seus ciutadans. En l’àmbit esportiu, com en la majoria dels casos, és molt important planificar ordenadament i en el seu conjunt per millorar la vida útil dels equipaments, amb criteris de coherència i programació eficient.

El MIEM (mapa d'instal·lacions esportives municipals) és l'eina que preveu el Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC) que ha de permetre a Calafell determinar les seves necessitats i completar les establertes com a bàsiques per a tot Catalunya en relació a les instal·lacions i als equipaments esportius.