06/07/2020

Calafell renovarà tota la maquinària de neteja viària, amb una inversió de prop de 2 milions d’euros

El nou parc mòbil s’ajusta ja al disseny de nou servei que l’Ajuntament ha elaborat

L’Ajuntament de Calafell ha aprovat el finançament necessari per a renovar tots els vehicles i maquinària de neteja viària. A la renovació se li destinarà un import de 1.987.001,50 euros, tal com s’ha aprovat en el ple municipal celebrat el darrer 30 de juny. La renovació es refereix exclusivament a la neteja de carrers i no inclou la maquinària i vehicles de la recollida de residus, que té un altre contracte a través de l’empresa del consell comarcal EcoBP.

El parc mòbil actual ha arribat al final de la seva vida útil, després d’una dècada de servei, i ha de ser substituït. Tanmateix, no serà reemplaçat unitat per unitat, sinó que el material que s’adquirirà respondrà al nou disseny del servei de neteja viària que s’implantarà properament al municipi.

Entre moltes altres novetats, es compraran màquines de neteja intensiva a base de vapor a pressió, que permeten des d’arrancar xiclets del terra a netejar grafits, passant per treure herbes del carrer. També es farà una aposta pels vehicles elèctrics, sempre que sigui possible en igualtat de prestacions.

“Aquest disseny és independent de si el servei es remunicipalitza aprofitant el final del contracte vigent, o si s’adjudiqués de nou externament”, diu el tinent d’alcalde d’Ecologia Urbana, Aron Marcos. El regidor recorda: “Primer hem dissenyat un servei adequat a les necessitats actuals del municipi i ara estem avaluant com resulta més convenient i econòmic prestar-lo”.

L’adquisició del nou parc mòbil per a la neteja viària és, en tot cas, independent d’aquest procés. Els vehicles i maquinària són sempre propietat de l’Ajuntament, ja que les contractes externes inclouen només la realització material del servei. Si la maquinària la posa l’empresa contractista, en repercuteix el cost l’Ajuntament. Però és dóna el cas que els interessos que paga l’Ajuntament són actualment molt i molt inferiors als que aconseguiria l’empresa, per la qual cosa hi ha un estalvi important comprant directament els vehicles. L’Ajuntament està obtenint crèdits al voltant del 0,75%, mentre que les empreses del sector es financen al 6 o al 7%.