27/10/2023

El contribuent calafellenc mig pagarà 59 cèntims diaris més d’impostos municipals

L'Ajuntament demana un esforç, assumible per tothom, per a corregir el dèficit dels serveis

El contribuent calafellenc mig pagarà 59 cèntims diaris més d’impostos municipals. És l’esforç que l’Ajuntament demana a la ciutadania, després d’anys de fiscalitat congelada, o rebaixada en figures tan importants com l’IBI. Un esforç que ha de servir per a corregir el dèficit dels serveis municipals i garantir la realització d’inversions.

Aquest import equival a 17,7 euros mensuals. Pot variar uns cèntims amunt o avall, segons si el contribuent té un habitatge unifamiliar o un pis en un edifici plurifamiliar, la seva superfície o situació, o si disposa de gual. Però el càlcul, realitzat pels serveis econòmics municipals, és representatiu de conjunt del municipi.

“L’esforç que demanem és inevitable, però també és assumible per la major part de famílies. Més, després d’uns anys amb la fiscalitat congelada o rebaixada”, diu l’alcalde de Calafell, Ramon Ferré.

Ferré afegeix: “Com sap tothom, els costos s’han disparat, energia, salaris, interessos... I per això necessitem recuperar la fiscalitat que hi havia el 2017”.

El regidor d’Hisenda, Joan Carles Guasch, també planteja la necessitat de recuperar aquella fiscalitat, amb un objectiu clar: “S'ha de corregir el dèficit dels serveis municipals, tot i saber que ara no ho aconseguirem del tot, i anar-ho fent de forma progressiva”.

A més, Guasch defensa la necessitat de la pujada pensant en el pressupost municipal de 2024. “Durant alguns anys hem pogut usar el romanent anual de tresoreria, que ens ha permés anar encaixant la situació. Però l’any vinent, no serà possible, ja que tot el romanent haurà de destinar-se a amortitzar deute”.

El regidor anuncia més canvis: “Estem revisant coses per tal de contenir costos i una d’elles serà finançar una part de les inversions municipals amb fons propis. Fins ara, es fa via bancària, però els interessos s’han disparat”. Guasch afegeix: “Diners que no demanem als bancs, interessos que estalviarem. Ens hem posat com a primer objectiu, autofinançar el 5% de les inversions, però la idea és acabar autofinançat un milió d’euros de les inversions anuals”.

Es mantenen totes les bonificacions i les facilitats de pagament

El projecte d’ordenances fiscals per a 2024 anirà al ple que l’Ajuntament celebrarà divendres vinent, 27 d’octubre. Una de les previsions del document és mantenir totes les bonificacions existents, així com les facilitats de pagament. El pagament podrà fraccionar-se en diversos terminis al llarg de l’any. A més, recordem que hi ha el Compte de Pagament Personalitzat de BASE, que permet agrupar tributs municipals i fraccionar-ne el pagament en nou mensualitats.