14/02/2022

Els ajuts a l’IBI de 2022 poden demanar-se fins al 7 d’abril

Política social de suport a persones i famílies amb dificultats per pagar aquest impost

El termini per demanar els ajuts a l’Impost de Béns Immobles (IBI) corresponents a l’any 2022, s’ha obert aquesta setmana i es mantindrà operatiu fins al proper 7 d’abril. Qui compleixi els requisits de la convocatòria, s’ha d’adreçar a qualsevol de les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà i presentar una instància que els facilitaran. L’Ajuntament hi destina una partida de 30.000 euros

Són ajuts adreçats a persones i famílies amb dificultats econòmiques per afrontar el pagament d’aquest impost. Per determinar si es té dret a la subvenció, i l’import si és el cas, s’usa un escalat que té en compte els ingressos i el nombre de membres de la unitat familiar. A més, s’aplica com a referència l’indicador de renda de suficiència de Catalunya. Aquest índex resulta més “generós” que altres i permet arribar a més ciutadans. Els imports subvencionables també són més alts, fins al punt que els ajuts poden arribar al 48% de la quota, amb un import màxim de 250 euros.

Una qüestió important és que poden demanar l’ajut els llogaters als quals el propietari els repercuteixi l’IBI, així com qui sigui usufructuari de l’habitatge per les seves circumstàncies personals o familiars. En tots els casos, se subvencionarà l’IBI de l’habitatge habitual.

Aquests ajuts són conseqüència d’un acord assolit quan l’aprovació de les ordenances fiscals de l’any 2017, entre el govern de llavors i el grup municipal de la CUP. Aquell acord ha tingut continuïtat en el present mandat. Des del primer any ha costat exhaurir la totalitat del fons que hi està destinat. Per això l’Ajuntament ve informant de l’existència d’aquests ajuts, perquè ningú que en tingui dret es quedi sense per no estar-ne al cas.