14/06/2023

Fins al 15 d’octubre està prohibit fer foc al bosc i en una franja de 500 metres al voltant

Al municipi de Calafell, la prohibició afecta importants sectors del terme

Fins al 15 d’octubre estarà en vigor la prohibició d’encendre foc al bosc o a prop. Aquesta prohibició recollida en el Decret 64/1995, té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals. Al municipi de Calafell, la prohibició afecta importants sectors del terme, tant als nuclis del Poble i de Segur com a les urbanitzacions.
 
La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat. Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del departament d’Agricultura de la Generalitat.

Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo, ni llençar objectes encesos, coets, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.