26/04/2024

La web municipal ofereix un servei de consulta sobre la inscripció al cens electoral i del col·legi on ha d’anar a votar cada ciutadà

És útil per a presentar reclamacions i per a evitar confusions i molèsties

L’Ajuntament de Calafell, mitjançant la seva web oficial, ofereix un servei d’interès de cara a les properes eleccions, tant les catalanes del 12 de maig, com les europees del 9 de juny. D’una banda, permet consultar si el votant figura en el cens electoral. I de l’altra, quin és el col·legi electoral on ha d’anar a votar cada ciutadà. Només cal introduir el DNI en aquest espai telemàtic.

Recordem que hi ha un termini oficial de consulta del cens, però també existeix la possibilitat de presentar reclamacions fins al mateix dia de les eleccions, si no s’hi surt o les dades són incorrectes.

Comprovar el col·legi electoral que li toca a cadascú, pot evitar confusions i molèsties. Sobretot perquè, d’uns pocs anys ençà hi ha hagut canvis d’ubicació. De fet, l’adreça del local de votació figura en la targeta censal que tots els votants reben a casa seva, per correu ordinari. Però el servei és redundant perquè l’experiència demostra que els problemes no són infreqüents.