27/04/2022

L’Ajuntament de Calafell celebrarà aquest dijous 28 d’abril sessió plenària extraordinària i urgent

Començarà a les 17 hores i podrà seguir-se en directe per streaming

L’Ajuntament de Calafell celebra aquest dijous, 28 d’abril, una sessió plenària exttraordinària i urgent. Serà a la sala de plens, a les dependències municipals de la Platja: torna a ser una sessió presencial i amb públic, format que s’ha recuperat després de dos anys de pandèmia.

La sessió començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.

L’ordre del dia és el següent:

  1. Ratificar la urgència de la sessió.
  2. Proposta de resolució de les al·legacions presentades en el termini d’informació pública respecte de l’acord d’aprovació inicial de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Calafell per a l’any 2022, i la seva aprovació definitiva.
  3. Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Calafell i de la societat municipal per a l’any 2022.
  4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2021 i incorporació de romanents de crèdit a 31/12/2021 de l’Ajuntament de Calafell.
  5. Donar compte del pla anual de control financer de l’exercici 2022.

Més informació