26/07/2023

L’Ajuntament de Calafell celebrarà aquest divendres, dia 28, el ple ordinari corresponent al mes de juliol

Començarà a les 11 hores i podrà seguir-se en directe per streaming

L’Ajuntament de Calafell celebrarà divendres vinent, dia 28, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juliol. Serà a les 11 hores a la sala de plens, a les dependències municipals de la Platja. Se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming.

L’ordre del dia és el següent:

 1. Aprovació actes anteriors: PLE2023/10 extraordinari 17/06/2023; PLE2023/11 extraordinari 28/06/2023.
 2. Aprovació de la modificació de la composició del consell ciutadà.
 3. Aprovació de la modificació de la composició dels consells sectorials.
 4. Aprovació de la modificació de la composició dels consells de barri.
 5. Aprovació de la modificació de la composició del consell de seguretat.
 6. Aprovació inicial de l’actualització del reglament de participació ciutadana.
 7. Proposta d’acord per a la creació d’una comissió d’estudi política i tècnica per a la creació i posada en servei d’una escola de música i circ a Calafell.
 8. Aprovació de la declaració de parcel·la sobrera de la finca municipal carrer Sanera, 26.
 9. Proposta de modificació de l’acord de ple de 28 de juny de 2023 sobre el nomenament de representants de la corporació en altres organismes.
 10. Proposta d’acord d’aprovació de les festes locals del municipi de Calafell per a l’any 2024.
 11. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL, sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual, 1r trimestre de 2023.
 12. Donar compte de la informació a subministrament sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL, sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual, 2n trimestre de 2023.
 13. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer pla de la corporació, de la 3.097 a la 5.100 de l’any 2023.
 14. Donar compte de les actes de la junta de govern local des del darrer ple de la corporació, de la 24 a la 26 de l’any 2023.
 15. Precs i preguntes.