18/01/2022

L'Ajuntament de Calafell celebrarà dijous dia 20 el ple ordinari del mes de gener

Serà una sessió telemàtica que començarà a les 17 hores i podrà seguir-se en directe per streaming

L’Ajuntament de Calafell celebrarà dijous vinent, dia 20, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de gener. Serà un ple telemàtic, ateses les circumstàncies sanitàries, que començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.

Com en anteriors sessions, els ciutadans que vulguin fer preguntes, poden remetre-les per correu electrònic a alcaldia@calafell.cat, fins al dia abans, perquè puguin ser contestades en la mateixa sessió.

L’ordre del dia és el següent:

  1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.
  2. Aprovació acta anterior. Ple2021/16 ordinari 16/12/2021.
  3. Proposta de ratificació del decret d'alcaldia 2021/7968 de data 17 de desembre de 2021 de resolució de discrepància i aixecament d'objeccions suspensives plantejades per la intervenció municipal respecte a l'aprovació de la continuïtat del contracte de servei de gestió integrada dels espais verds i de l'arbrat viari del terme municipal de Calafell després de la finalització del contracte el 31 de maig de 2021.
  4. Proposta d'aprovació de l'expedient de revisió d'ofici del decret 7109/2021 de data 11 de novembre de 2021.
  5. Proposta d'aprovació de les bases de participació a les rues del carnaval "Xurigué" de Calafell.
  6. Donar compte del decret d'alcaldia d'aprovació del protocol per a les violacions de seguretat de la informació de l'ajuntament de Calafell.
  7. Donar compte al ple municipal de l'acord adoptat davant la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 27 de desembre de 2021, relativa a autoritzar a la Fundació Santa Teresa del Vendrell a seguir les actuacions i projectes de Calafell Crea X.
  8. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (7577 a 8149).
  9. Donar compte de les actes de la junta de govern local: núms 50 a la 53 del 2021 – 1 i 2 del 2022.
  10. Precs i preguntes

Més informació