Obres municipals en tràmit

Aquí consten els projectes de les obres municipals que estan en període d'informació pública.

29/05/2024
Projecte d'urbanització de la zona compresa entre la carretera de Barcelona, carrer Baixador, carrer Pisuerga i plaça Lola Boronat (fase I – fase II)

Memòria i pressupost (PDF, 25.95 MB)
Plànols (PDF, 26.24 MB)
Edicte aprovació incial (PDF, 125.04 KB)
05/03/2021
Edicte aprovació definitiva (PDF, 297.78 KB)
06/05/2021
Modificat del projecte (PDF, 8.45 MB)
18/04/2024
Aprovació modificat (PDF, 117.47 KB)
25/04/2024

15/04/2024
Projecte executiu tancament pista esportiva i nous vestuaris INS Camí de Mar

09/01/2024
Projecte nous estudis Calafell Ràdio i Calafell.tv

Projecte bàsic i d'execució (PDF, 72.56 MB)
28/12/2023
Edicte publicat al BOPT, aprovació inicial (PDF, 118.36 KB)
09/01/2024

29/09/2023
Projecte d’obra pública de construcció d’un Centre Cívic a Valldemar

El projecte consisteix en la construcció d'un centre cívic de nova planta, en un edifici de planta baixa amb una pista poliesportiva a l'exterior.

Projecte executiu (PDF, 81.59 MB)
Edicte aprovació inicial (PDF, 124.25 KB)
27/08/2021
Edicte aprovació definitiva (PDF, 673.17 KB)
26/10/2021
Modificat del projecte CC Valldemar (PDF, 4.46 MB)
26/09/2023
Publicació al BOPT projecte modificat (PDF, 116.89 KB)
29/09/2023

15/02/2023
Projecte de millora de l’accessibilitat a la Ciutadella Ibèrica

31/01/2023
Projecte executiu de renovació integral de les xarxes d'aigua i clavegueram i implantació de xarxa d'aigües pluvials a Segur plajta