Plànols d'ordenació

Cap enllaç obre una nova finestra. Si en l'ordinador vols obrir un enllaç en una nova finestra o una nova pestanya, has de fer clic en el botó dret del ratolí i seleccionar "Obrir una nova finestra " o "Obrir una nova pestanya".Plànol 1 Escala 1:5.000Plànol 2 Escala 1:5.000Plànol 3 Escala 1:5.000Plànol 4 Escala 1:5.000Plànol 1 Escala 1:5.000Plànol 2 Escala 1:5.000Plànol 3 Escala 1:5.000Plànol 4 Escala 1:5.000C10D10E10F10G10H10C09D09E09F09G09H09I09C08D08E08F08G08H08I08B07C07D07E07F07G07H07I07A06B06C06A05A04A03A02B05B04B03B02B01C04C03C02C01D06D04D03D02D01E06E05E04E03E02E01F06F05F04F03F02G06G05G04G03G02G01H06H05H03H02Plànol 1 Escala 1:5.000Plànol 2 Escala 1:5.000Plànol 3 Escala 1:5.000Plànol 4 Escala 1:5.000Plànol 1 Escala 1:5.000Plànol 2 Escala 1:5.000Plànol 3 Escala 1:5.000Plànol 4 Escala 1:5.000Plànol 1 Escala 1:5.000Plànol 2 Escala 1:5.000Plànol 3 Escala 1:5.000Plànol 4 Escala 1:5.000Plànol 1 Escala 1:5.000Plànol 2 Escala 1:5.000Plànol 3 Escala 1:5.000Plànol 4 Escala 1:5.000Plànol 1 Escala 1:5.000Plànol 2 Escala 1:5.000Plànol 3 Escala 1:5.000Plànol 4 Escala 1:5.000Plànol 1 Escala 1:5.000Plànol 2 Escala 1:5.000Plànol 3 Escala 1:5.000Plànol 4 Escala 1:5.000Plànol 1 Escala 1:5.000Plànol 2 Escala 1:5.000Plànol 3 Escala 1:5.000Plànol 4 Escala 1:5.000Plànol 1 Escala 1:5.000Plànol 2 Escala 1:5.000Plànol 3 Escala 1:5.000Plànol 4 Escala 1:5.000Plànol 1 Escala 1:5.000Plànol 2 Escala 1:5.000Plànol 3 Escala 1:5.000Plànol 4 Escala 1:5.000

Classificació del sòl i estructura general i orgànica del territori

Mapa d'escala 1:10.000

1 plànol
Escala 1:10.000

Mapa d'escala 1:5.000

4 plànols
Escala 1:5.000

Qualificació del sòl urbà i urbanitzable

Qualificació del sòl no urbanitzable

Mapa d'escala 1:1.000

4 plànols
Escala 1:5.000

Servituds

Mapa d'escala 1:10.000

1 plànol
Escala 1:10.000

Mapa d'escala 1:1.000

4 plànols
Escala 1:5.000

Sectors de planejament derivat

Mapa d'escala 1:10.000

1 plànol
Escala 1:10.000

Mapa d'escala 1:1.000

4 plànols
Escala 1:5.000

Esquema de la proposta i catàlegs de béns protegits

Mapa d'escala 1:10.000

Esquema de la proposta
1 plànol

Escala 1:10.000

Mapa d'escala 1:1.000

Catàlegs: béns protegits. Masies i cases rurals
4 plànols

Escala 1:5.000

Xarxes

Mapa d'escala 1:1.000

Xarxa d'aigua potable
4 plànols

Escala 1:5.000

Mapa d'escala 1:1.000

Xarxa elèctrica d'alta i mitja tensió
4 plànols

Escala 1:5.000

Mapa d'escala 1:1.000

Xarxa de clavegueram
4 plànols

Escala 1:5.000

Mapa d'escala 1:1.000

Xarxa d'abastament i distribució de gas
4 plànols

Escala 1:5.000

Hidrants

Mapa d'escala 1:1.000

4 plànols
Escala 1:5.000