Formació d'adults

La formació d'adults comprèn les activitats d'aprenentatge perquè les persones adultes, al llarg de tota la seva vida, puguin desenvolupar capacitats, enriquir coneixements i millorar competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.

Preinscripcions:

 • Dates: del 21 al 30 de juny de 2022.
 • Horari: de 9 a 13 h. El dia 22 i 28 de juny, a més a més, es farà de 16 a 18.00 h.
 • Lloc: Cal Bolavà, Av. Generalitat, 1, Calafell Poble.

Caldrà demanar cita prèvia per telèfon al 977 699 009, extensió 2472, o bé per correu electrònic a e3013181@xtec.cat.

Sol·licitud de preinscripció, curs 2022-2023

Graduat en educació secundària obligatòria (GESO)

GES 1 i GES 2: Estudis que permeten complementar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria per a persones Adultes (GESO).

GES 1: aula 6 de l’edifici de vidre Cal Bolavà (Av. Generalitat, 1).

Graduat en educació secundària, nivell I (1r quadrimestre) – 19 hores setmanals

Horaris 1r quadrimestre *
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous
9-10 Català 1 Matemàtiques 1 Català 1 Matemàtiques 1
10-11 Castellà 1 Educ. Salut Castellà 1 Educ. Salut
11-11.30 Descans Descans Descans Descans
11.30–12.30 Literatura Socials 1 Literatura Socials 1
12.30–13.30 Optativa 2 Història 1 Optativa 2 Història 1
13.30–14.30   Naturals Tutoria Naturals

Graduat en educació secundària, nivell I (2n quadrimestre) – 17 hores setmanals

Horaris 2n quadrimestre *
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous
9-10 Català 2 Matemàtiques 2 Català 2 Matemàtiques 2
10-11 Castellà 2 Física i química 1 Castellà 2 Física i química 1
11-11.30 Descans Descans Descans Descans
11.30–12.30 Optativa 3 Geografia 1 Anglès 1 Geografia 1
12.30–13.30 Optativa 3 Optativa 1 Anglès 1 Optativa 1
13.30–14.30     Tutoria  

GES 2: aula 5 de l’edifici de vidre Cal Bolavà (Av. Generalitat, 1).

Graduat en educació secundària, nivell II (1r quadrimestre) – 17 hores setmanals

Horaris 1r quadrimestre *
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous
9-10 Català 3 Socials 2 Català 3 Socials 2
10-11 Castellà 3 Història 2 Castellà 3 Història 2
11-11.30 Descans Descans Descans Descans
11.30–12.30 Anglès 2 Matemàtiques 3 Anglès 2 Matemàtiques 3
12.30–13.30 Optativa 2 Física i química 2 Optativa 2 Física i química 2
13.30–14.30       Tutoria

Graduat en educació secundària, nivell II (2n quadrimestre) – 19 hores setmanals

Horaris 2n quadrimestre *
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous
9-10 Lit. Catalana Geografia 2 Lit. Catalana Geografia 2
10-11 Lit. Castellana Optativa 1 Lit. Catalana Optativa 1
11-11.30 Descans Descans Descans Descans
11.30–12.30 Anglès 3 Matemàtiques 4 Biologia Matemàtiques 4
12.30–13.30 Anglès 3 Tecnologia Biologia Tecnologia
13.30–14.30   Optativa 3 Tutoria Optativa 3

* Poden haver-hi canvis d'aula i/o horari.

Preparació per a les proves d’accés CGFM

Preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CGFM): el curs té com a finalitat facilitar l'accés a la formació de grau mitjà a aquelles persones que no tenen els requisits acadèmics per accedir-hi.

Aula 6 de l'edifici de vidre Cal Bolavà (Av. Generalitat, 1).

Horaris 1r quadrimestre *
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous
9-10 Català Matemàtiques Català Matemàtiques
10-11 Castellà Naturals/tecno Castellà Naturals/tecno
11-11.30 Descans Descans Descans Descans
11.30–12.30 Castellà Socials Català Socials
12.30–13.30 Català Socials Català Socials
13.30–14.30   Naturals/tecno Tutoria Naturals/tecno
Horaris 2n quadrimestre*
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous
9-10 Català Matemàtiques Català Matemàtiques
10-11 Castellà Naturals/tecno Castellà Naturals/tecno
11-11.30 Descans Descans Descans Descans
11.30–12.30 Català Socials Anglès Socials
12.30–13.30 Castellà Socials Anglès Socials
13.30–14.30     Tutoria  

* Poden haver-hi canvis d'aula i/o horari.

Formació instrumental

L'objectiu d'aquests estudis és que les persones adultes aprenguin a llegir, a escriure i fer càlculs elementals.

 • Formació instrumental, nivell I (1r i 2n quadrimestre) – 8 hores setmanals, 276 hores anuals:
  • De dilluns a dijous: 16-18 h
  • Aula 5 de l’edifici de vidre Cal Bolavà (Av. Generalitat, 1)
 • Formació instrumental, nivell II (1r i 2n quadrimestre) – 6 hores setmanals, 219 hores anuals:
  • De dimarts a dijous: 16-18 h
  • Aula 6 de l’edifici de vidre Cal Bolavà (Av. Generalitat, 1)

* Poden haver-hi canvis d'aula i/o horari.

Castellà

Formació bàsica i avançada de la llengua castellana (castellà per a estrangers).

Aula 7 de l’edifici de vidre Cal Bolavà (Av. Generalitat, 1).

 • Llengua castellana, nivell I (1r i 2n quadrimestre) – 4 hores setmanals, 108 hores anuals:
  • Dilluns i dimecres, de 9 a 11 h.
 • Llengua castellana, nivell II (1r i 2n quadrimestre) – 4 hores setmanals, 138 hores anuals:
  • Dimarts i dijous, de 9 a 11 h.
 • Llengua castellana, nivell III (1r i 2n quadrimestre) – 4 hores setmanals, 138 hores anuals:
  • Dilluns i dimecres, d'11.30 a 13.30 h.

* Poden haver-hi canvis d'aula i/o horari.

Anglès

Ensenyament inicial de la llengua anglesa: nivells bàsics d'anglès fins al nivell A2.

Aula 7 de l’edifici de vidre Cal Bolavà (Av. Generalitat, 1).

 • Llengua anglesa, nivell I (1r i 2n quadrimestre) – 4 hores setmanals, 138 hores anuals:
  • Dimarts i dijous, de 16 a 18 h
 • Llengua anglesa, nivell II (1r i 2n quadrimestre) – 4 hores setmanals, 138 hores anuals:
  • Dimarts i dijous, de 18 a 20 h
 • Llengua anglesa, nivell III (1r i 2n quadrimestre) – 4 hores setmanals, 138 hores anuals:
  • Dilluns i dimecres, de 18 a 20 h

* Poden haver-hi canvis d'aula i/o horari.

Sol·licitud