Època prehistòrica

El període Paleolític

La presència de l'home de Cromanyó a l'actual terme de Calafell s'ha documentat al jaciment de la Balma de la Graiera, en el període anomenat Gravetià del Paleolític Superior. Gràcies a datacions de carboni14 se sap que, aproximadament fa 21000 anys, un grup de caçadors i recol·lectors sovintejaven aquestes terres. En aquelles reculades èpoques el medi natural era molt diferent a l'actual. Per començar, el nivell del mar es trobava entre 50 i 70 metres per sota de l'actual. El clima també era molt diferent. Els països escandinaus i una bona part de la Gran Bretanya es trobaven coberts pel gel. A la península Ibèrica, la presència de grans glaceres era també important. Aquestes afectaven tot el Pirineu i les actuals comarques prepirinenques. La zona de l'actual Calafell deuria tenir un clima i una vegetació molt semblants a les actuals del nord d'Escandinàvia i el Canadà. Els rius eren força cabalosos i s'hi podien pescar espècies de salmònids, com han demostrat les excavacions de la balma de la Graiera.

La fauna d'aquest període que caçaven els ocupants de la balma era formada bàsicament per cavalls i cérvols, tot i que caçaven altres espècies com urs, una espècie de bou salvatge. Els grups humans eren nòmades i es desplaçaven seguint els ramats d'aquests animals, als quals caçaven aprofitant els passos estrets que unien les planes litorals amb les de l'interior. Allí els hi tendien emboscades per matar-los, els esquarteraven i traslladaven les restes als aixoplucs propers per a consumir-los. Els ossos eren trencats per a consumir-ne el moll. Empraven eines com llances de fusta i rascadores i gratadors de pedra, bàsicament de sílex.

El període epipaleolític

El següent període de la prehistòria del qual es conserven restes a Calafell és el denominat Epipaleolític. Es remunta aproximadament 9000 anys. Hi ha indicis de presència humana en aquest període a la balma de la Graiera i a la cova Foradada, tot i que en aquesta darrera, de forma molt limitada.

Pel que fa al clima havia canviat respecte a l'etapa anterior i era una mica més semblant a l'actual. Això implica també un canvi en la fauna. Els animals caçats en aquest moment són sobretot conills i senglars. També s'han recuperat restes de linx, animal que aprofitarien bàsicament per la seva pell. Es recol·lectaven cargols, mol·luscs marins i algues. El treball del sílex havia avançat molt i les eines fabricades en aquest moment són molt més petites i elaborades.

El neolític i l'edat del bronze

No es coneix massa sobre aquests períodes. De la presència humana al neolític només se sap de la seva existència a la cova Foradada per la troballa de ceràmica d'aquest període. En aquesta mateixa cova i a la cova de Mas Romeu, s'han documentat restes d'enterraments col·lectius corresponents al període del Bronze antic.