Educació infantil i primària

Preinscripció del curs escolar 2024-2025

Presentació de sol·licituds:

 • Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 6 al 20 de març de 2024.

Consulteu els dies i horaris de portes obertes dels diferents centres educatius a l'agenda

És molt important que feu la preinscripció en aquest període de temps, ja que és necessari fer una planificació de les places que s’ofereixen en cada centre. Per a més informació us podeu posar en contacte amb Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Calafell al telèfon 977 699 009, extensió 2472, o directament a les escoles.

La preinscripció serà telemàtica a través del web https://preinscripcio.gencat.cat.

Tutorial amb vídeo explicatiu de com emplenar la sol·licitud de preinscripció.

Sol·licitud de volants d'empadronament

Procediment per l'obtenció telemàtica de volants col·lectius d'empadronament per a la preinscripció escolar i formes de tramitar la sol·licitud:

1. Mitjançant la seu electrònica

Accedint a la nostra seu electrònica i seleccionar, a l'apartat de destacats, el volant col·lectiu d'empadronament. Requereix la identificació mitjançant certificat digital o idcat mòbil. S'haurà d'adjuntar a la sol·licitud l'autorització i els documents d'identitat de les persones majors d'edat empadronades al domicili.

2. Sol·licitud presencial

Atenció presencial a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC). S'ha de presentar amb la sol·licitud l'autorització i els documents d'identitat de les persones majors d'edat empadronades al domicili.

Informació important sobre els requisits per marcar la casella NEE B

Requisits per marcar la casella NEE B, Necessitats Educatives Específiques derivades de situacions socioeconòmiques i socioculturals, a l’hora d’emplenar la sol·licitud de preinscripció 2024-2025:

 • Famílies beneficiàries de Renda Garantida de Ciutadania.
 • Ser alumne/a o tenir germans escolaritzats identificats com a alumnes NEE B (situacions socioeconòmiques i/o socioculturals, vulnerabilitat).
 • Haver estat beneficiari durant 6è de primària o tenir germans escolaritzats amb Ajut Individual de Menjador escolar (beca menjador del Consell Comarcal del Baix Penedès o Ajuntament).
 • Germans amb absentisme moderat o greu.
 • Famílies que hagin estat ateses per Serveis Socials durant els darrers 24 mesos: infants amb expedient de risc social, beneficiaris d'ajuts d'urgència social, famílies ateses per punts de distribució solidària d'aliments, etc.
 • Famílies en situació d'exclusió residencial.
 • Famílies nouvingudes a Catalunya en els darrers 24 mesos procedents de països amb renda baixa/mitjana segons el Banc Mundial.
 • Progenitors sense residència legal a l'Estat.
 • Alumnat amb expedient de desemparament per la DGAIA, acolliments.
 • Altres circumstàncies valorades per l'EAP i Serveis Socials.

Totes les situacions seran valorades durant el procés d'escolarització.

Escola Santa Creu de Calafell

C/ Joan Nin, 5-7 - 43820 Calafell
Telèfon: 977 691 760
Correu: e3000706@xtec.cat

Capacitat del centre: 8 aules d'infantil, 18 aules de primària, aula d'acollida i aula SIEI

Projectes de centre

 • Aposta per les noves tecnologies: pissarres digitals, portàtils, tauletes, tallers de robòtica.
 • Impuls del gust i plaer per la lectura: Projecte de biblioteca, padrins lectors, tipologies textuals, bibliopati, contacontes, maletes viatgeres, visita d'autors a les aules, hàbit lector.
 • Educació emocional: Tallers d'autoconeixement i convivència, mediació escolar, tutories individualitzades, xerrades.
 • Metodologies competencials: ambients, projectes globalitzats, capses d'aprenentatge, matemàtica manipulativa.
 • Tallers educatius: teatre, hort escolar, escacs, ràdio escolar, ukelele, ceràmica, revista escolar, donem vida a la Ciutadella Ibèrica.
 • Educació per la salut: Xerrades i tallers, esmorzars saludables, Pla de consum de fruita, hàbits saludables, cuina pròpia.
 • Aprenentatge de l'anglès: Inici a I5, desdoblaments, exposicions orals.
 • Sortides pedagògiques i colònies per conèixer l'entorn.
 • Pla educatiu d'entorn de Calafell: Coneixem el patrimoni de Calafell, piscina, trobades i jornades amb altres escoles, festes tradicionals.
 • Escola formadora i en formació d'actuals i de futurs mestres.
 • Foment de la socialització i el reciclatge: Projecte de reutilització i innovació i material socialitzat.
 • Participació de la comunitat educativa: xerrades per famílies, decoracions, rua de carnaval, concerts, comiat de 6è, concursos, exposicions, Jornades Culturals.
 • Escola acollidora i inclusiva: SIEI, aula multisensorial, aula d'acollida.

AFA

 • Acollida matí
 • Patinatge
 • Futbol
 • Bàsquet
 • Boxa
 • Zumba
 • Anglès (oficial Cambridge)
 • Altres

Escola Castell de Calafell

C/ Cosme Mainé, 11-17 - 43820 Calafell
Telèfon: 977 694 120
Correu: e3009898@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/ceipcastelldecalafell/

Capacitat del centre

 • Educació Infantil: 2 aules d'I3 a I5.

 • Educació Primària: 2 aules de 1r fins a 6è.

Projectes de centre

 • Impuls de les activitats TAC amb pissarres digitals a les aules, ordinadors i tauletes.
 • Aula SIE
 • Tallers de robòtica.
 • Projecte Big Band: viola, violí i violoncel (a partir de 4t).
 • Aprenentatge inicial de la lectura: consciència fonològica, descodificació, club de lectura, racons de lectura, lectura per parelles, lectura individual, hora del conte (Comunitats de petits).
 • Impuls a la lectura: club de lectura, llegim sols, lectura expressiva, tipologies textuals, tallers de lectura (hipòtesi, idees principals, inferències, resum i mapes conceptuals) i padrins lectors.
 • Aprenentatge de la llengua anglesa des d'I3
 • Activitats sistematitzades de convivència i mediació.
 • Educació emocional i orientació tutorial.
 • Immersió lingüística.
 • Projecte reutilització de llibres.
 • Espai pati tranquil i pequepati.
 • Taller de robòtica.
 • Hort escolar
 • Biblioteca a les aules.
 • Conferències i xerrades de divulgació.
 • Pràctica d'habits saludables.
 • Sortides pedagògiques i colònies.
 • Formació permanent del professorat.
 • Escola formadora de mestres.
 • Escola oberta al municipi.
 • Projectes de medi a tots els nivells.
 • Espais d'aprenentage d'I3 a 3r.
 • Plans de treball amb suport digital (classroom) a partir de 4t
 • Escola participant del pla de consum de fruita del Departament d'Educació i del Pla Educatiu d'Entorn.
 • Desdoblaments àrea anglès (comunitat grans).
 • Cuina pròpia.
 • Gimpati i Coralpati
 • Plataformes digitals de suport a l'aprenentatge: Innovamat, Fiction Expres, Dictapp.

Activitats extraescolars

Bàsquet, patinatge, diveresport, dansa urbana, drons robòtica. Les activitats extraescolars les organitza l’AFA. Cada inici de curs es fa l’oferta i es porten a terme aquelles en les quals hi ha un mínim d’alumnes. A l’inici del curs s’estableixen els dies i les edats dels grups.

Escola Vilamar

Passatge del Ferrocarril, 32-33 - 43820 Calafell
Telèfon: 977 691 848
Correu: e3011121@xtec.cat
Web: agora.xtec.cat/escvilamar

Capacitat del centre: tots els nivells tenen una línia, des de I3 a 6è de primària.

L'escola que volem

Democràtica, inclusiva, tolerant, responsable, honesta, flexible, autònoma, participativa, coeducativa, crítica, científica, plurilingüe, tecnològica, ecològica, saludable...

Principis generals

 • Escola de qualitat.
 • Amb un alumnat implicat en el seu procés d’aprenentatge.
 • On el docent aplica metodologies competencials: tallers de matemàtica manipulativa, taller d’escriptura, projectes de treball a medi, Plans de Treball, Ambients a E.I. i Treball Internivells.
 • Escola verda: considerem el pati com a espai d’aprenentatge. Amb galliner, plantes remeieres, arbres fruiters, menjadores d’ocells, hotel d’insectes, hort escolar, estació meteorològica, etc.
 • Socialitzadora: reutilització de llibres i material socialitzat.
 • Fomenta l’educació per a la salut: conferències, tallers, esmorzars saludables, Pla de consum de fruita a l’escola...
 • Promou l’aprenentatge de l’anglès des de P.3. Formem part del Grup Experimental Plurilingüe (GEP).
 • Aposta per les noves tecnologies: pissarres digitals a totes les aules, portàtils, tauletes, robòtica i Programa Innovamat.
 • Fomenta l’art plàstic: projectes d’autor, tallers artístics i ambientals.
 • Fomenta la lectura: préstec de llibres, animacions lectores, padrins lectors, lectura diària.
 • Una escola vinculada a Calafell: programa de sortides pel nostre patrimoni al llarg de tota l’escolaritat.
 • Centre d'Agrupament d'alumnat amb deficiència auditiva.

Activitats extraescolars

Taekwondo, anglès, ball, repàs, futbol, gimnàstica rítmica, ceràmica, cuina, ballet. Les activitats es realitzaran sempre que hi hagi un mínim d’alumnes i poden variar l’hora i el dia per realitzar-les.

Escola Mossèn Jacint Verdaguer

C/ Josep Lluís de la Rosa, 2-30 - 43882 Segur de Calafell
Telèfon:977 160 431
Correu: escolacintosegur@xtec.cat
Web: agora.xtec.cat/escolacintosegur

Capacitat del centre

 • Educació Infantil: 3 grups d'I3, 3 grups d'I4 i dos grups d'I5.

 • Educació Primària: 2 grups per cada curs, des de 1r fins a 4t i 3 grups de 5è i 6è.

Projectes de centre

 • Projecte ExpeArt, Projecte ExpeLlum, Treball per ambients i Racons de joc. Projectes de treball per fomentar i afavorir els aprenentatges a Educació Infantil.
 • Projecte Biblioteca Escolar. Fomenta l’hàbit lector, el plaer i gust per la lectura amb activitats com: Bibliopati, maletes viatgeres a Cicle Infantil, Cicle Inicial i 6è; Hora de la reina i el rei del conte i racons temàtics; celebracions d’efemèrides; lectura diària; visites d’autors i il·lustradors treballats a l’aula.
 • Projecte Interdisciplinari dels artistes. Treballem pintors/es, arquitectes i escultors/es contemporanis/es.
 • Projecte hort escolar.
 • Projecte Cintet Ràdio.
 • Projecte revista escolar Ets i Uts en format digital.
 • Aprenem English des d'I3 fins a 6è.
 • Treball del patrimoni cultural municipal (Ciutadella Ibèrica, Castell, Ermita de Sant Miquel i Biblioteca Ventura Gassol).
 • Projecte d’escacs, des de 1r fins a 6è.
 • Aprenem amb els Jocs Matemàtics.
 • Fem teatre.
 • Sortides pedagògiques i colònies cicle infantil i acabament d’educació primària.
 • Impuls de les activitats TAC, amb Pdi, tauletes i ordinadors; des d'I3 fins a 6è.
 • Projecte festes tradicionals: Cantada nadalenca, Rua de Carnaval, Sant Jordi i Festival de Fi de curs.
 • Setmana Cultural.
 • Convivència i mediació escolar.
 • Esmorzars saludables. Pla de consum de fruita.
 • Escola formadora de mestres.
 • Projecte reutilització de llibres de text.
 • Projecte TEA - Taller d'Estudi Assistit. Forma part del Pla Educatiu d'Entorn.
 • Pla de millora d'oportunitats educatives. PMOE.

Activitats extraescolars

Dansa moderna, anglès lúdic, futbol, bàsquet, reforç escolar, ludiesport, patinatge, pintura, manualitats, multiesport i diveresport. Les activitats es realitzaran sempre que hi hagi un mínim d'alumnes i poden variar l'hora i el dia per realitzar-les.

Escola la Ginesta

C/ Les Garrigues, 14-16 - 43882 Segur de Calafell
Telèfons: 977 164 723 / 671 040 773
Correu: e3010098@xtec.cat
Web: agora.xtec.cat/esc-laginesta-segurdecalafell

Capacitat del centre

 • Educació Infantil: 2 grups d'I3, 2 grups d'I4 i 2 grups d'I5.

 • Educació Primària: 2 grups 1r i 2n, 3 grups de 3r i 2 grups de 4t, 5è i 6é.

Projectes del centre

 • Impuls de les noves tecnologies (tauletes, PDI's, robòtica, treball competencial digital).
 • Treball per ambients lliure circulació a infantil.
 • Projecte de biodiversitat (hort, laboratori, reciclatge, hàbits saludables…).
 • Tallers internivells a educació infantil i primària.
 • Activitats per a potenciar el gust per la lectura: maletes viatgeres, el mag del conte, visites d’autors i il·lustradors, padrins de lectura, pla lector, apadrinament de llibres, bibliopati…
 • Projecte de reutilització de llibres.
 • Aula multisensorial i aula SIEI.
 • Coneixement del medi a cicle inicial mitjançant projectes.
 • Escola adherida al pla d'entorn del municipi.
 • Descoberta de l’entorn a educació infantil a través de projectes, tallers i ambients de lliure circulació.
 • Educació física a 4t, 5è i 6è en anglès.
 • Anglès des de I3 fins a 6è.
 • Projectes per afavorir el plurilingüisme (GEP, AICLE...)

Activitats extraescolars

Karate Anglès Futbol sala Batukxics (timbals) Taller art/creativitat Teràpia amb gossos Hort i natura Teatre Diverdance Patinatge Les activitats es realitzaran sempre que hi hagi un mínim d’alumnes i poden variar l’hora i el dia per realitzar-les.